Puhevammaisten maksutonta tulkkauspalvelua haetaan KELAsta. Hakemukseen pitää
liittää sosiaali- tai terveydenhuollon asiantuntijan lausunto.
www.kela.fi/vammaisten-tulkkauspalvelut

Vammaispalvelulain mukaisen tulkkipäätöksen saaneet voivat tilata tulkin KELAn
välitysjärjestelmän kautta.