– Asiakas voi paremmin
– Itsenäinen elämä ja omien asioiden hoito mahdollistuu
– Keskinäinen vuorovaikutussuhde toimii paremmin
– Elämänlaatu kohenee
– Ilmapiiri paranee
– Iän / sairauden tuomat muutokset hyväksytään helpommin
– Oma jaksaminen ja elämä koetaan mielekkäänä – sairauden tuomat muutokset
hyväksytään helpommin: "Vammaan voi sisällyttää myös elämää"
– Oma fyysinen ja psyykkinen terveys tulee merkittäväksi