Ihmisillä esiintyy eri syistä johtuen laaja kirjo erilaisia haasteita kommunikaatiossa mm.
erilaisia puheen tuottamisen vaikeuksia tai hankaluuksia puheen ymmärtämisessä.
Puhevammaisten tulkki on alan asiantuntija ja kussakin tapauksessa asiakkaan
erityishaasteisin perehdytetty henkilö, joka auttaa asiakasta erilaisissa tilanteissa:
asioinnissa, lääkärikäynneillä, opiskelussa ja vapaa-ajan harrastuksissa.
tulkin voi myös saada ulkomaan matkalle.
Toi saada myös ulkomaanmatkalle. Tulkin voi saada myös ulkomaanmatkalle.

Tavoitteena on turvata myös puhevammaisille mahdollisuus oman elämän hallintaan ja
mielekkääseen kanssakäymiseen muiden ihmisten kanssa. Lisätietoja KELAn sivuilla
(linkki)