– Puhevammaiset henkilöt
– Kaupungit, kunnat, erityisesti vammais- ja sosiaalipalvelut, sairaanhoitopiirit
– Erilaiset yhdistykset ja yhteisöt, asumispalveluyksiköt, toimintakeskukset,
vertaistuki- ja omaisryhmät