Tulkkipalvelut – Elämänlaatua hidasteista huolimatta.

Puhevammaisten tulkki CV –sivulle?
Eeva Lammela (Kuva)
Puhevammaisten tulkkipalvelun erikoisammattitutkinto, 2005
Tulkin työkokemus 2005-
– Asiointi- ja luottamustoimintatulkkaus
– Luentotulkkaus
– Oikeus- ja kongressitulkkaus
– Näyttötutkintojen vastaanotto
– Kommunikaatiokoulutukset
Erityisosaaminen:
– Afaatikkojen tulkkaus
– Sosiaali-ja terveydenhoitoalan tulkkaus koulutuksen ja työkokemuksen kautta
– Lääketieteellisten sanojen selventäminen sekä hoito- ja tutkimustapahtumien selko-
ja kuvailutulkkkaus.