Lisätietoa tulkkaus- ja koulutuspalveluista

Tulkkauspalveluun kuuluvat mm:

– Tulkinta ja tulkkaus asiakkaan tarvitsemissa asioissa.
– Räätälöidyt ja puhetta tukevat kommunikointimenetelmät

Palveluvalikoima

Lisäksi palveluvalikoimaamme kuuluvat mm:
-Konsultointi ja tiedottaminen korvaavista kommunikointimenetelmistä ja
tulkkipalveluista
– Asiakkaan omaisten ja lähipiirin ohjaus kommunikointivälineiden käytössä ja muissa
kommunikointiin liittyvissä asioissa
– Yhteisöjen konsultointi
– Vertaistuki- ja omaisryhmien koulutus
– Kurssien suunnittelu ja johtaminen

Asiakasryhmät

– Puhevammaiset henkilöt
– Kaupungit, kunnat, erityisesti vammais- ja sosiaalipalvelut, sairaanhoitopiirit
– Erilaiset yhdistykset ja yhteisöt, asumispalveluyksiköt, toimintakeskukset,
vertaistuki- ja omaisryhmät

Esimerkkejä tulkkaustilanteista

Lisätietoja: http://www.kela.fi/vammaisten-tulkkauspalvelut